STŘEDOŠKOLSKÝ DOBROVOLNICKÝ KLUB
A JEHO ČINNOST V ROCE 2005

 

 

Středoškolský dobrovolnický klub při Sdružení Klubko a Dobrovolnickém centru ADRA ve Frýdku-Místku má za sebou další rok plný nejrozmanitějších akcích, kdy se snažil rozdat radost v nejrůznějších pomáhajících organizacích ve Frýdku-Místku a okolí. A co se dá za takový rok v dobrovolnickém klubu prožít?

Rok 2005 jsme zahájili návštěvou nízkoprahového centra Ú-kryt, kde jsme se seznámili s činností netradičního klubu pro děti a získali možnost se zde uplatnit jako dobrovolníci, tedy jako pomocné ruce při uskutečňování aktivit pro děti a mládež. Tuto nabídku někteří naši členové klubu využili a navázali spolupráci se sdružením Filadelfie, které klub Úkryt provozuje. Opravdu povedenou akcí se stala naše březnová Velikonoční návštěva Uprchlického tábora ve Vyšních Lhotách, kde jsme se snažili dětem různých národností přiblížit naše “české” jaro a tradiční zvyky, jako je například malování vajíček. Touto velikonoční náladou se nechali strhnout i dospělí a výsledkem nebyla jen příjemná zábava, ale i spousta rozličných velikonočních výtvorů. A tím pro nás Velikonoce ještě neskončily, protože jsme chtěli udělat radost i "našim" dědečkům a babičkám v Domově důchodců v Místku a při akci nazvané „Setkání generací,“ kde jsme jako pseudonovináři sepisovali příběhy této generace z dob, když jim bylo -náct stejně jako nám, jsme jim rozdávali vlastnoručně vyrobené velikonoční dárečky. Další z akcí byla návštěva Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Ostravici. Společně s klienty jsme si zazpívali a zahráli řadu her v nádherné přátelské atmosféře.

A následoval další, tentokráte sportovní, program v Uprchlickém táboře. Byla to vlastně příprava na olympiádu azylových zařízení v Brně v rámci akce "Pod jedním sluncem". Programu ve Vyšních Lhotách jsme se nejen účastnili, ale stali se i pořadateli některých soutěží, což při různorodosti národů v uprchlickém táboře bylo chvílemi opravdu náročné a připadali jsme se jak v pověstném Babylonu. Ale nakonec jsme vše dobře zvládli a dokonce i vyhráli turnaj v petanque.

A už se blížil konec května a s ním dlouho připravována Bambiriáda, kterou pořádalo město Frýdek-Místek a my jsme tam také pomáhali a užívali si sluníčka při pořádání soutěží pro děti. Protože se náš klub o velkých prázdninách nijak plánovitě nescházel, ještě před prázdninami jsem si užili jednoho teplého odpoledne jen pro sebe. Opékali jsme párky, hráli volejbal, nohejbal, debatovali a trochu i zpívali. Prostě příjemné odpoledne.
Po prázdninách jsme se zase sešli v Adře v
hojném počtu. Na první schůzku přišli i čerství návštěvníci našeho klubu přilákaní náborem, který jsme v záři uskutečnili na několika středních školách. Naší první poprázdninovou akcí byla již tradiční návštěva Uprchlického tábora ve Vyšních Lhotách. Měli jsme připraveny hry pro malé i nejmenší děti a k radosti dospělým jsme ze svých řad vyčlenili několik volejbalistů. Tentokráte se hrálo ve smíšených družstvech, takže byla jistota, že alespoň někdo z dobrovolníků vyhraje sladkou 1. cenu. Nejen pro nové členy jsme opět uspořádali návštěvu nízkoprahového klubu pro děti Ú-kryt, kde několik našich středoškoláků již pravidelně docházelo vypomáhat. Netradiční herní olympiádou inspirovanou soutěžemi z dětského dne jsme rozveselili družné klienty v novém zařízení NÁŠ SVĚT - centra pro lidi s mentálním postižením v Pržně, kteří se celé odpoledne pyšnili čokoládovými medailemi a moc pěkně si s námi na závěr zatancovali. Na konci listopadu jsme opět navštívili naše milé dědečky a babičky v Domově důchodců. Tentokráte jsme s nimi zdobili vánoční perníčky a myslíme, že se nám společnými silami opravdu podařily.
 

V prosinci vedoucí klubu připravili prožitkovou víkendovou akci „Ve světle svíčky“, která byla odměnou členům klubu za celoroční práci, i když zProžitkový víkend "Ve světke svíčky" počátku se díky fyzické náročnosti některým zdála spíše za trest :-) Celá akce měla podtéma "uprchlíci" a tak jsme si „na vlastní kůži“ mohli pomocí simulované hry prožít noční vlastní útěk spojený s překonáváním mnoha překážek. Nebylo to vůbec jednoduché, ale nakonec jsme se skutečně všichni našli v turistické chatě Višňovce, která se ne náhodou nacházela ve Vyšních Lhotách stejně jako Uprchlický tábor. Jedním z programů víkendovky bylo i nacvičit si pohádku, kterou jsme měli zahrát dětem z tábora. Těsně před víkendem jsme se ale dozvěděli, že v táboře nejsou a v té době ani nebudou žádné děti, ale že se na naše vystoupení již těší noví dospělí obyvatelé tábora. Po několika marných rychlopokusech vymyslet jiný program, jsme se shodli na tom, že se snad i dospělým bude líbit naše připravená pohádka „O perníkové chaloupce“. Ale stejně jsme byli po celou cestu do tábora dost nervózní jak to dopadne. Přišlo se na nás podívat na 100 Indů, kteří uměli pouze základy angličtiny a všehovšudy dvě děti. Podle reakcí publika se pohádka O perníkové chaloupce skutečně líbila a všichni se zapojili i do soutěží, které jsme měli po představení připravené původně pro děti.
Závěrečnou akcí roku byla organizační pomoc při realizaci Ceny Křesadlo ve Frýdku-Místku, která byla zaměřená na ocenění dobrovolníků v nejrůznějších organizacích ve městě. Za svou dobrovolnickou práci v ostatních organizacích byli nominováni i někteří členové našeho klubu a nakonec jednu z prestižních cen Křesadlo získala i členka klubu Pavla Jílková. Ale to už patří spíše do roku 2006.

Volejbal v Uprchlickém táboře