Středoškolský dobrovolnický klub
září - říjen  2008

Program pro děti
při setkání

pěstounských
rodin

20. 9.


 
Setkání účastníků
Pŕidej se

27. 9.

První setkání
nového
dobrovolnického klubu
8. 10.