PLACHETNIČKA KLUBKO A KLÁRA

Výrobce: Reinel Luthi, Promeneur
Rok výroby: Klubko - 1976, Klára - 1984 
Země původu: Švýcarsko
Délka: 5,8 m
Šířka: 2 m
Výška: 7,3
Výtlak: 1 t
Základní oplachtění: 14m2
Povolená plavební zóna 1 s výškou vlny do 2 m

Od roku 202 je možné vidět plachetničku Klubko na přehradě Žermanice a v roce 2013 k ní přibylo mladší a vybavenější dvojče - plachetnička Klára. V období mezi letními sezonami lodě trpělivě čekají před klubovnou Sdružení Klubka ve Starém Městě, aby v létě vyjely v plné parádě opět na vodu. Plachetničky využívají nejen oddíly a kluby Sdružení Klubka a organizace Royal Rangers, ale během léta se na ni vystřídají  i děti a kamarádi ze spřátelených organizací. A tak se na lodich objevují i děti z výchovného ústavu v Ostravě, dobrovolníci z Adry, děti členů KPP, Centra nové naděje, Renarkonu a další. A z lodí mají radost nejen děti, ale i vedoucí, pro které je využití lodě aspoň malou odměnou za jejich práci pro děti.

Historie lodí v Klubku:

Zabavit děti a mládež z ulice stavbou lodě napadlo Martina Sysalu a Libora Lodera v autě 9. 3. 2002 při společné cestě do Prahy, kdy uvažovali nad novou činností pro děti. Libor Loder se hned v Praze pustil do hledání někoho, kdo má už s loďmi zkušenosti. Na Císařské luce našel kapitána Jana Satrapu (mistr jachtingu v třidě Caffe), který měl zde svůj bazar lodí a kterého myšlenka zaujala. A tak nám kapitán Satrapa nabídnul za sponzorskou cenu jednu starší  6m laminátovou loď ze Švýcarska před rekonstrukcí, na které bychom si mohli odzkoušet náš nápad. 16. 4. 2002 jsme si loď dovezli do Frýdku-Místku a stáli před otázkou kam s ní. Když jsme ve městě hledali vhodné místo, kde bychom loď mohli postavit, došli jsme až ke kontaktnímu street centru Renarkon, kde jsme současně objevili i kluky, kteří byli z nápadu lodě nadšení a slíbili pomoc. K myšlence lodě se připojili i sociální asistenti z OkÚ F-M se svými partami dětí z ulice.  A tak během jara 2002 jsme loď za pomoci  Jana Satrapy (který za námi z Prahy přijel, aby nám vysvětlil co máme udělat), loď opravili. Loď jsme pokřtili jménem Klubko a 17. 7. 2002 poprvé spustili za asistence novinářů, televize, zástupců města i OkÚ na přehradě Žermanice.

Následně ze vzájemné spolupráce organizací vznikl společný projekt Sdružení Klubka s názvem „Na jedné lodi“, který běžel do roku 2002 do roku 2006 a do kterého byli zapojené děti, mládež a klienti ze zapojených street center (blíže o projektu Na jedné lodi). Mimo společné práce na opravách jsme pro děti a mládež a klienty realizovali i řadu zážitkových pobytu na Žermanicích. Bohužel po přijetí nového zákona o sociálních službách nemohlo Sdružení Klubko již nadále tento společný projekt zašťitovat, neboť mu chyběla potřebná akreditace. Plachetnička Klubko do roku 2013 sloužila především zájmovým dětským oddílům a členům Sdružení Klubka a spolupracujícím organizacím.

V roce 2013 Sdružení Klubko pořídilo přes inzerát novou plachetničku Kláru, která je mladším a vybavenějším dvojčetem plachetničky Klubko. Pana Čecha - dosavadního majitele Kláry zaujala naše činnost pro děti a poskytl nám dobrou cenu, veškeré vybavení a pomoc. Plachetničku Kláru jsme po dobrodružné první plavbě na Labi převezli z domovského přístavu v Litoměřicích na konci května. Týden nato se tamní loděnicí přehnala velká povodeň, ale to už byla Klára v bezpečí u naší klubovny. Svůj křest na Žermanicích si prožila na táboře vodáckého oddílu Plaváček.

Plachetničku Klubko získala do vlastnictví partnerská dětská organizace Royal Rangers, se kterou Sdružení Klubko provozuje loděnici na Žermanicích.

lode2013.jpg (116191 bytes)

Data:

2002

16. 4. koupě lodě v lodním bazaru v Praze a převoz do F-M

oprava lodě před street centrem Renarkon se zapojením dětí a mládeže z street center při OkÚ ve FM a street centra Renarkon

17. 7. slavnostní spuštění a křest lodě na jméno Klubko na přehradě Žermanice za účasti sponzorů (Jan Satrapa, Libor Loder), TV a novinářů

2003-2005

- realizace společného projektu "Na jedné lodi " (Sdružení Klubko, Renarkon, soc.asistenti)

- oprava a údržba lodě v rámci pracovních programů s klienty street centra Renarkon a soc. asistentů MMFM

- zátěžové pobyty pro klienty Renarkonu (street centrum F-M, komunita Čeladná, klub Absolvent)

2003

- vybavení pomocným elektromotorem a novou plachtou

2006

- obnova technické kontroly

2007

- vybavení lodě kolečky pro převoz, které umožňují nakládání a převoz lodě bez jeřábu jen za pomocí plošiny pro převoz aut.

2010

- generální oprava nátěrů a obnova technické kontroly

2011

- nová elektroinstalace - solární panel, pevná instalace elektromotoru

2013

- pořízení nové lodě Klára se spal. motorem

- prodej plachetničky Klubko organizaci Royal Rangers

- pronájem nové loděnice v R-Zátoce

 

V případě zájmu o zapůjčení se kontaktujte: Sdružení Klubko - Martin Sysala, E-mail: klubko@post.cz, Tel.: 731 40 99 53

 

Kalendář loděnice + lodě

Starý kalendář lodi Klubko

Žermanice - Stav hladiny

Předpověď počasí - Žermanice

02_14_natirani.jpg (7023 bytes)

02_16_natirani.jpg (6861 bytes)

02_29_prvni_spousteni.jpg (7197 bytes)

03_10_MaM_HaM_Zermanice_08.jpg (6189 bytes)

03_11_lod_renarkon_002.jpg (7492 bytes)

04_08_zermanice_Losna_PICT0019.jpg (7017 bytes)

04_lod_natir_05_1.jpg (10338 bytes)

A 469.jpg (7500 bytes)

05_07_lod_odvoz_naZerm_031.jpg (8588 bytes)

05_11_Lod_odovz_do_FM_004.jpg (8174 bytes)

06_10_Ren_posl_plavba_42.jpg (5988 bytes)

09_lod_klubko_001.jpg (13367 bytes)

09_lod_klubko_032.jpg (16528 bytes)

LOD_O6_06_006.jpg (7558 bytes)